Domnitorii Moldovei

Lista Domnitorilor Moldovei

1359 – 1365 Bogdan I

1365/1367 – 1373 Lațcu

1373 – 1375 Costea, nesigur

1375 – 1391 Petru I

1391 – 1394 Roman I

1394 – 1399 Ștefan I

1399 – 1400 Iuga

1400 – 1432 Alexandru cel Bun

1432 – 1433 Iliaș I

1433 – 1435 Ștefan al II-lea

1435 – 1436 Iliaș I

1436 – 1442 Iliaș I și Ștefan al II-lea

1442 – 1447 Ștefan al II-lea

1447 Petru al II-lea

1447 – 1448 Roman al II-lea

1448 – 1449 Petru al II-lea

1449 Ciubăr Vodă

1449 Alexăndrel

1449 – 1451 Bogdan al II-lea

1451 – 1452 Petru Aron

1452 – 1454 Alexăndrel

1454 – 1455 Petru Aron

1455 Alexăndrel

1455 – 1457 Petru Aron

1457 – 1504 Ștefan cel Mare

1504 – 1517 Bogdan al III-lea cel Orb

1517 – 1527 Ștefan al IV-lea sau Ștefăniță

1527 – 1538 Petru Rareș

1538 – 1540 Ștefan Lăcustă

1540 – 1541 Alexandru Cornea

1541 – 1546 Petru Rareș

1546 – 1551 Iliaș al II-lea Rareș

1551 – 1552 Ștefan al VI-lea Rareș

1552 Ioan Joldea

1552 – 1561 Alexandru Lăpușneanu

1561 – 1563 Despot Vodă

1563 – 1564 Ștefan Tomșa

1564 – 1568 Alexandru Lăpușneanu

1568 – 1572 Bogdan Lăpușneanu

1572 – 1574 Ioan Vodă cel Viteaz (cel Cumplit)

1574 – 1577 Petru Șchiopul

1577 Ioan Potcoavă

1578 – 1579 Petru Șchiopul

1579 – 1582 Iancu Sasul

1582 – 1591 Petru Șchiopul

1591 – 1592 Aron Tiranul

1592 Alexandru cel Rău

1592 Petru Cazacul

1592 – 1595 Aron Tiranul

1595 Ștefan Răzvan

1595 – 1600 Ieremia Movilă

1600 Mihai Viteazul

1600 – 1606 Ieremia Movilă

1606 – 1607 Simion Movilă

1607 Mihail Movilă

1607 Constantin Movilă

1607 Mihail Movilă

1607 – 1611 Constantin Movilă

1611 – 1615 Ștefan al IX-lea Tomșa

1615 – 1616 Alexandru Movilă

1616 – 1619 Radu Mihnea

1619 – 1620 Gaspar Graziani

1620 – 1621 Alexandru Iliaș

1621 – 1623 Ștefan al IX-lea Tomșa

1623 – 1626 Radu Mihnea

1626 – 1629 Miron Barnovschi-Movilă

1629 – 1630 Alexandru Coconul

1630 – 1631 Moise Movilă

1631 – 1633 Alexandru Iliaș

1633 Miron Barnovschi-Movilă

1633 – 1634 Moise Movilă

1634 – 1653 Vasile Lupu

1653 – 1658 Gheorghe Ștefan

1658 – 1659 Gheorghe Ghica

1659 Constantin Șerban Basarab

1659 – 1661 Ștefăniță Lupu

1661 Constantin Șerban Basarab

1661 Ștefăniță Lupu

1661 – 1665 Eustatie Dabija

1665 – 1666 Gheorghe Duca

1666 – 1668 Iliaș Alexandru

1668 – 1672 Gheorghe Duca

1672 – 1673 Ștefan Petriceicu

1673 Dumitrașcu Cantacuzino

1673 – 1674 Ștefan Petriceicu

1674 – 1675 Dumitrașcu Cantacuzino

1675 – 1678 Antonie Ruset

1678 – 1683 Gheorghe Duca

1683 – 1684 Ștefan Petriceicu

1684 – 1685 Dumitrașcu Cantacuzino

1685 – 1693 Constantin Cantemir

1693 Dimitrie Cantemir

1693 – 1695 Constantin Duca

1695 – 1700 Antioh Cantemir

1700 – 1703 Constantin Duca

1703 Logofăt Ioan Buhuș

1703 – 1705 Mihai Racoviță

1705 – 1707 Antioh Cantemir

1707 – 1709 Mihai Racoviță

1709 – 1710 Logofăt Ioan Buhuș

1709 – 1710 Nicolae Mavrocordat

1710 – 1711 Dimitrie Cantemir

Epoca Fanariotă

1711 Caimacam Lupu Costachi

1711 Caimacam Ioan Mavrocordat

1711 – 1715 Nicolae Mavrocordat

1715 – 1726 Mihai Racoviță

1726 – 1733 Grigore al II-lea Ghica

1733 – 1735 Constantin Mavrocordat

1735 – 1739 Grigore al II-lea Ghica

1739 Ocupația rusă

1739 – 1741 Grigore al II-lea Ghica

1741 – 1743 Constantin Mavrocordat

1743 – 1747 Ioan N. Mavrocordat

1747 – 1748 Grigore al II-lea Ghica

1748 – 1749 Constantin Mavrocordat

1749 Iordache Stavrachi

1749 – 1753 Constantin Racoviță

1753 – 1756 Matei Ghica

1756 – 1757 Constantin Racoviță

1757 – 1758 Scarlat Ghica

1758 – 1761 Ioan Teodor Callimachi

1761 – 1764 Grigore Callimachi

1764 – 1767 Grigore al III-lea Ghica

1767 – 1769 Grigore Callimachi

1769 Constantin Mavrocordat

1769 – 1774 Ocupația rusă

1774 – 1777 Grigore al III-lea Ghica

1777 – 1782 Constantin Moruzi

1782 – 1785 Alexandru I Mavrocordat Deliberiu

1785 – 1786 Alexandru II Mavrocordat Firaris

1786 – 1788 Alexandru Vodă Ipsilanti

1787 – 1791 Ocupația austriacă

1788 – 1789 Emanuel Giani-Ruset

1788 – 1791 Ocupația rusă

1792 Alexandru Moruzi

1792 – 1795 Mihai Suțu „Draco”

1795 – 1799 Alexandru Callimachi

1799 – 1801 Constantin Ipsilanti

1801 – 1802 Alexandru Suțu

1802 Logofăt Iordache Conta și alți caimacami

1802 – 1806 Alexandru Moruzi

1806 Scarlat Callimachi

1806 – 1807 Alexandru Moruzi

1806 – 1812 Ocupația rusă

1807 Alexandru Hangerli

1807 – 1810 Scarlat Callimachi (nu a condus propriu-zis)

1806 Caimacam Iordache Ruset-Roznovanu

1807 – 1812 Mitropolit Veniamin Costache și alți caimacami

1812 – 1819 Scarlat Callimachi

1819 Seneschals Manu și Iacovachi Rizos-Nerulos (?)

1819 – 1821 Mihail Suțu

1821 Mitropolit Veniamin Costache

1821 Eteria lui Alexandru Ipsilanti

1821 – 1822 Caimacam Ștefan Vogoride

1821 – 1822 Ocupația turcă

1822 – 1828 Ioniță Sandu Sturdza

1828 – 1834 Ocupația rusă

1834 – 1849 Mihail Sturdza

1849 – 1853 Grigore Alexandru Ghica

1853 – 1854 Ocupația rusă

1854 – 1856 Grigore Alexandru Ghica

3 iunie – 10 iunie 1856 Consiliu administrativ extraordinar

1856 – 1857 Teodor Balș

17 februarie (pe stil vechi) 1857 – octombrie 1858 Nicolae Vogoride

octombrie 1858 – 5 ianuarie (pe stil vechi) 1859 Căimăcămia de trei: Ștefan Catargiu

(se retrage la 20 octombrie 1858, îi urmează I. A. Cantacuzino);

Vasile Sturdza și Anastasie Panu

Unirea de la 1859

5 ianuarie (pe stil vechi) 1859 – 24 ianuarie (pe stil vechi) 1862 Alexandru Ioan Cuza

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *