Domnitorii Tarii Romanesti

Lista Domnitorilor Tarii Romanesti

 

Perioadă –> Nume –> Genealogie

12??-1241 Bezerenbam voievod al Țării Ilaut (Oltenia?)

12??-1241 Mișelav voievod al formațiuni statale de pe râul Argeș

1247-1277/9 Litovoi (Lytuoy / Lytuon / Litavor) voievod al unei formațiuni statale din Oltenia (Țara Litua); urmașul lui Bezerenbam ?

1247-1272/5 Seneslav voievod al unei formațiuni statale de pe râul Argeș; urmașul lui Mișelav ?

1247-1272/5 Ioan cneaz (voievod?) al unei formațiuni dintre Jiu și Olt

1247-1272/5 Farcaș (Fărcaș) cneaz (voievod?) al unei formațiuni din Vâlcea, probabil pe Lotru

1277/9-c.1290 Bărbat voievod al unei formațiuni statale din Oltenia; fratele lui Litovoi

c.1290 – c.1300 Negru Vodă sau Radu Negru – legendar voievod al unei formațiuni statale de pe râul Argeș

c.1290 sau 1300 – c.1310 Thocomerius (Tocomer / Tihomir / Tugomir / Toctomerie) tatăl lui Basarab I – Întemeietorul

c.1310 – 1352 Basarab I – Întemeietorul fiul lui Thocomerius; prima mențiune sigură: 1323-1324, domn al Țării Românești; stăpânea și Basarabia veche, sudul teritoriului dintre Prut și Nistru (Bugeac)

1352 – 16 nov. 1364 Nicolae Alexandru fiul lui Basarab I – Întemeietorul

16 nov. 1364 – c.1377 Vladislav I (Vlaicu Vodă) fiul lui Nicolae Alexandru

c.1377 – 1383 Radu I fiul lui Nicolae Alexandru

c.1383 – sep. 1386 Dan I Fiul lui Radu I

sep. 1386 – nov. 1394 Mircea cel Bătrân Fiul lui Radu I

nov. 1394 – ian. 1397 Vlad I Fiul lui Dan I

ian. 1397 – ian. 1418 Mircea cel Bătrân Fiul lui Radu I

ian. 1418 – aug. 1420 Mihail I Fiul lui Mircea cel Bătrân

aug. 1420 – 1422 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân

1422 Dan al II-lea Fiul lui Dan I

1423 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân

1423 – 1424 Dan al II-lea Fiul lui Dan I

1424 – 1426 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân

1426 – 1427 Dan al II-lea Fiul lui Dan I

1427 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân

1427 – 1431 Dan al II-lea Fiul lui Dan I

1431 – dec. 1436 Alexandru I (Aldea) Fiul lui Mircea cel Bătrân

dec. 1436 – 1442 Vlad al II-lea Dracul Fiul lui Mircea cel Bătrân

1442 Mircea al II-lea Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

august 1442 – 1443 Basarab al II-lea Fiul lui Dan al II-lea

1443 – 1447 Vlad al II-lea Dracul Fiul lui Mircea cel Bătrân

1447 – 1448 Vladislav al II-lea Fiul lui Dan al II-lea

1448 Vlad al III-lea Țepeș Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

1448 – 1456 Vladislav al II-lea Fiul lui Dan al II-lea

1456 – nov. 1462 Vlad al III-lea Țepeș Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

nov. 1462 – nov. 1473 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

nov. 1473 – dec. 1473 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea

dec. 1473 – 1474 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

1474 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea

oct. 1474 – ian. 1475 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

ian. 1475 – nov. 1476 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea

nov. 1476 – dec. 1476 Vlad al III-lea Țepeș Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

dec. 1476 – nov. 1477 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea

nov. 1477 – sep. 1481 Basarab al IV-lea cel Tânăr (Țepeluș) Fiul lui Basarab al II-lea

1481 Mircea al II-lea (Domnie incertă) Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

sep. 1481 – nov. 1481 Vlad al IV-lea Călugărul Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

nov. 1481 – apr. 1482 Basarab al IV-lea cel Tânăr (Țepeluș) Fiul lui Basarab al II-lea

apr. 1482 – sep. 1495 Vlad al IV-lea Călugărul Fiul lui Vlad al II-lea Dracul

sep. 1495 – apr. 1508 Radu cel Mare (al IV-lea) Fiul lui Vlad al IV-lea Călugărul

apr. 1508 – oct. 1509 Mihnea I cel Rău Fiul lui Vlad al III-lea Țepeș

oct. 1509 – feb. 1510 Mircea al III-lea (Miloș) Fiul lui Mihnea I cel Rău

feb. 1510 – ian. 1512 Vlad al V-lea cel Tânăr (Vlăduț) Fiul lui Vlad al IV-lea Călugărul

ian. 1512 – sep. 1521 Neagoe Basarab Fiul lui Pirvu Craiovescu

sep. 1521 – oct. 1521 Teodosie Fiul lui Neagoe Basarab

oct. 1521 – nov. 1521 Vlad (Dragomir Călugărul) filiație necunoscută

nov. 1521 – dec. 1522 Teodosie Fiul lui Neagoe Basarab

dec. 1522 – apr. 1523 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare

apr. 1523 – nov. 1523 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea

nov. 1523 – ian. 1524 Radu al VI-lea Bădica Fiul lui Radu cel Mare

ian. 1524 – iun. 1524 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare

iun. 1524 – sep. 1524 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea

sep. 1524 – apr. 1525 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare

apr. 1525 – aug. 1525 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea

aug. 1525 – ian. 1529 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare

ian. – feb. 1529 Basarab al V-lea (Domnie incertă) Probabil strănepot al lui Mihail I

ian. 1529 – iun. 1530 Moise Vodă Fiul lui Vladislav al III-lea

iun. 1530 – sep. 1532 Vlad al VI-lea Înecatul Fiul lui Vlad al V-lea cel Tânăr

sep. 1532 – sep.1534 Vlad al VII-lea Vintilă (de la Slatina) Fiul lui Radu cel Mare

sep. 1534 – nov. 1534 Radu Paisie (Petru de la Argeș) Fiul lui Radu cel Mare

nov. 1534 – iun. 1535 Vlad al VII-lea Vintilă (de la Slatina) Fiul lui Radu cel Mare

iun. 1535 – mar. 1545 Radu Paisie (Petru de la Argeș) Fiul lui Radu cel Mare

mar. 1545 – nov. 1552 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare

nov. 1552 – mai 1553 Radu Ilie Haidăul

mai 1553 – feb. 1554 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare

mar. 1554 – dec. 1557 Pătrașcu cel Bun Fiul lui Radu Paisie

ian. 1558 – sep. 1559 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare

sep. 1559 – iun. 1568 Petru cel Tânăr Fiul lui Mircea Ciobanul

iun. 1568 – apr. 1574 Alexandru al II-lea Mircea Nepotul lui Mihnea I cel Rău

mai 1574 Vintilă (a domnit 4 zile) Fiul lui Pătrașcu cel Bun

mai 1574 – sep. 1577 Alexandru al II-lea Mircea Fiul lui Mircea al III-lea

sep. 1577 – iul. 1583 Mihnea al II-lea Turcitul Fiul lui Alexandru al II-lea Mircea

iul. 1583 – apr. 1585 Petru Cercel Fiul lui Pătrașcu cel Bun

apr. 1585 – mai 1591 Mihnea al II-lea Turcitul Fiul lui Alexandru al II-lea Mircea

mai 1591 – aug. 1592 Ștefan Surdul Fiul lui Ioan Vodă cel Viteaz

sep. 1592 – sep. 1593 Alexandru al III-lea cel Rău Nepotul lui Alexandru Lăpușneanu

sep. 1593 – aug. 1601 Mihai Viteazul

sep. 1601 – mar. 1602 Radu Mihnea Fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul

aug. 1602 – dec. 1610 Radu Șerban

dec. 1610 – mar. 1611 Ocupația principelui Transilvaniei Gabriel Bathory

mar. 1611 – mai 1611 Radu Mihnea

iun. 1611 – sep. 1611 Radu Șerban

sep. 1611 – aug. 1616 Radu Mihnea

aug. 1616 Gavril Movilă Fiul lui Simion Movilă

sep. 1616 – mai 1618 Alexandru Iliaș

iun. 1618 – iul. 1620 Gavril Movilă Fiul lui Simion Movilă

aug. 1620 – aug. 1623 Radu Mihnea

aug. 1623 – nov. 1627 Alexandru Coconul Fiul lui Radu Mihnea

nov. 1627 – oct. 1629 Alexandru Iliaș

oct. 1629 – iul. 1632 Leon Tomșa Pretins fiu al lui Ștefan Tomșa, domnitorul Moldovei

iul. 1632 – sep. 1632 Radu Iliaș Fiul lui Alexandru Iliaș

sep. 1632 – apr. 1654 Matei Basarab Descendent al boierilor Craiovești

apr. 1654 – ian. 1658 Constantin Șerban Basarab Fiul lui Radu Șerban

mar. 1658 – nov. 1659 Mihnea al III-lea Pretins fiu al domnitorului Radu Mihnea

nov. 1659 – sep. 1660 Gheorghe Ghica

sep. 1660 – nov. 1664 Grigore I Ghica Fiul lui Gheorghe Ghica

dec. 1664 – mar. 1669 Radu Leon Fiul lui Leon Tomșa

mar. 1669 – feb. 1672 Antonie Vodă din Popești

feb. 1672 – nov. 1673 Grigore I Ghica Fiul lui Gheorghe Ghica

nov. 1673 – nov. 1678 Gheorghe Duca

nov. 1678 – oct. 1688 Șerban Cantacuzino Nepotul lui Radu Șerban

oct. 1688 – mar. 1714 Constantin Brâncoveanu Nepotul lui Șerban Cantacuzino

mar. 1714 – dec. 1715 Ștefan Cantacuzino Nepotul lui Șerban Cantacuzino

dec. 1715 – nov. 1716 Nicolae Mavrocordat Strănepotul lui Alexandru Iliaș

nov. 1716 – feb. 1719 Ioan Mavrocordat Fratele lui Nicolae Mavrocordat

mar. 1719 – sep. 1730 Nicolae Mavrocordat Strănepotul lui Alexandru Iliaș

sep. 1730 – oct. 1730 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat

oct. 1730 – oct. 1731 Mihai Racoviță

oct. 1731 – apr. 1733 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat

apr. 1733 – nov. 1735 Grigore al II-lea Ghica

nov. 1735 – sep. 1741 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat

sep. 1741 – iul. 1744 Mihai Racoviță

iul. 1744 – apr. 1748 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat

apr. 1748 – aug. 1752 Grigore al II-lea Ghica

aug. 1752 – iun. 1753 Matei Ghica Fiul lui Grigore al II-lea Ghica

iun. 1753 – feb. 1756 Constantin Racoviță

feb. 1756 – aug. 1758 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat

aug. 1758 – iun. 1761 Scarlat Ghica

iun. 1761 – mar. 1763 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat

mar. 1763 – ian. 1764 Constantin Racoviță

ian.1764 – aug. 1765 Ștefan Racoviță Fiul lui Mihai Racoviță

aug. 1765 – dec. 1766 Scarlat Ghica

dec. 1766 – oct. 1768 Alexandru Ghica Fiul lui Scarlat Ghica

oct. 1768 – nov. 1769 Grigore al III-lea Ghica Nepotul lui Grigore al II-lea Ghica

nov. 1769 – mai 1770 Administrație militară rusă

mai 1770 – oct. 1771 Emanuel Giani-Ruset

oct. 1771 – iul. 1774 Administrație militară rusă

sep. 1774 – oct. 1782 Alexandru Vodă Ipsilanti

oct. 1782 – iul. 1783 Nicolae Caradja

iul. 1783 – mar. 1786 Mihai Suțu

mar. 1786 – iun. 1790 Nicolae Mavrogheni

mar. 1791 – ian. 1793 Mihai Suțu

ian. 1793 – 1796 Alexandru Moruzi

aug. 1796 – nov. 1797 Alexandru Vodă Ipsilanti

nov. 1797 – ian. 1799 Constantin Hangerli

feb. 1799 – oct. 1801 Alexandru Moruzi

oct. 1801 – mai 1802 Mihai Suțu

iun. 1802 – aug. 1802 Caimacam: Alexandru Suțu Nepotul lui Mihai Suțu

aug. 1802 – aug. 1806 Constantin Ipsilanti

aug. 1806 – oct. 1806 Alexandru Suțu

oct. 1806 – mai 1807 Constantin Ipsilanti

dec. 1806 – mai 1812 Administrație militară rusă

aug. 1812 – sep. 1818 Ioan Gheorghe Caradja

nov. 1818 – ian. 1821 Alexandru Suțu Nepotul lui Mihai Suțu

mar. 1821 – mai 1821 Tudor Vladimirescu

mai 1821 – iun. 1822 Administrație militară turcă

iun. 1822 – apr. 1828 Grigore al IV-lea Ghica

mai 1828 – apr. 1834 Administrație militară rusă condusă de Pavel Kiseleff

apr. 1834 – oct. 1842 Alexandru D. Ghica Fratele lui Grigore al IV-lea Ghica

dec. 1842 – iun. 1848 Gheorghe Bibescu

14 iun. 1848 – 28 iul. 1848 Guvernul revoluționar provizoriu

28 iul. 1848 – 13 sep. 1848 Locotenență domnească

sep. 1848 – iun. 1849 Caimacam:Constantin Cantacuzino

iun. 1849 – oct. 1853 Barbu Știrbei

oct. 1853 – iul. 1854 Administrație militară rusă

iul. 1854 – aug. 1854 Administrație militară turcă

aug. 1854 – mar. 1856 Administrație militară austriacă

sep. 1854 – iun. 1856 Barbu Știrbei

iun. 1856 – oct. 1858 Caimacam: Alexandru D. Ghica

oct. 1858 – ian. 1859 Caimacami: Ioan Manu, Emanoil Băleanu, Ioan Al.Filipide

24 ian. 1859 Alexandru Ioan Cuza

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *