Domnitorii Transilvaniei

 

Înainte de 900 sunt pomeniți în scrierea Gesta Hungarorum trei voievozi (dux) locali: Gelu , Glad și Menumorut.

* Gelu ; ? – 904 ; „Gelou Dux Ultrasilvanus” Dupa istoricul Tudor Salagean, „Este posibil ca Gelou să fi purtat titlul de „voievod”, dar acest lucru nu este sigur.”

* Tuhutum ; 904 – ?

* Gyula ; înainte 953 – 1003

 

În urma unei confruntări cu regele maghiar Ștefan I, Gyula este luat prizonier și dus în Ungaria. Regele Ștefan a încorporat statul transilvănean în Regatul Ungar, dar păstrând ca formă de organizare voievodatul.

 

* Zoltan Erdőelvi ; c.1003

* Mercurius, princeps Ultrasilvanus ; 1103, 1111 – 1113

 

Voievodatul Transilvaniei

Ioan de Hunedoara

Regele Ungariei Matei Corvin

 

* Leustachius Rátót (Eustachius), cca.1164 – 1176

* Legforus (Szegfor) ; 1199 – 1200

* Eth ; 1200

* Gyula Kán (Jula) ; 1201 – 1202 ; A

* Nicolae ; 1201 – 1202

* Benedict, fiul lui Conrad ; 1202 – 1206 ; A

* Smaragdus Zsámboki ; 1206 – 1208

* Benedict, fiul lui Conrad ; 1208 – 1209 ; B

* Mihail Kacsics ; 1209 – 1212

* Berthold de Andechs-Meran, arhiepiscop de Calocea ; 1212 – 1213

* Nicolae ; 1213

* Gyula Kán ; 1213 – 1214 B

* Simion ; 1215

* Ipoth (Ipolit) ; 1216 – 1217

* Rafail (Rafain/Rafaion) ; 1217 – 1218

* Neuka (Nevke/Leuka) ; 1219 – 1221

* Paul, fiul lui Petru ; 1221 – 1222

* Mihail Kacsics ; 1222 ; a doua oară

* Poușa (Pózsa) Csáki, fiul lui Solum ; 1226- 1231 ;A

* Gyula Rátót ; 1229 – 1233 ; fiul lui Leustachius

* Dionysius Tomaj ; 1233 – 1234

* Serafin ; 1235

* Andrei ; 1235 ; fiul lui Serafin

* Poușa (Pózsa) Csáki, fiul lui Solum/Solyom ; 1235- 1241 ; B

* Laurențiu Aba ; 1242 – 1252

* Ștefan (Dux Transilvaniae) ; 1257 – 1258 ; fiul regelui Bela IV, A

* Ernye Akos, ban al Transilvaniei ; 1258 – 1261

* Ștefan ; 1260 – 1270 ;B

* Ladislau I Kan ; 1261 – 1265 ; A

* Nicolae Geregye ; 1265 – 1270 ; A

* Matei Csáki ; 1270 – 1272 ; A

* Nicolae Geregye ; 1272 – 1274 ; B

* Ioan Koszegi ; 1273

* Egidius Monoszlo ; 1274

* Matei Csáki ; 1274 – 1275 ; B

* Ugrinus Csáki ; 1275 ; A

* Ladislau I Kan ; 1275 – 1276 ;B

* Ugrinus Csáki ; 1276 ; B

* Matei Csáki ; 1276 – 1277 ; C

* Nicolae Meggyesi din neamul Pok ; 1277 ;A

* Finta Aba ; 1278 – 1280

* Ștefan de Mera ; 1280

* Petru, fiul lui Dominic ; 1280

* Roland Borșa ; 1282 ; A

* Apor Péc ; 1283 – 1284

* Roland Borșa ; 1284 – 1285 ; B

* Moise/Moyus Akos ; 1287 – 1288

* Roland Borsa ; 1288 – 1294 ; C

* Ladislau Kán al II-lea ; 1294 – 1315

* Ladislau Kán al III-lea ; 1315 ; neconfirmat de rege

* Nicolae Meggyesi din neamul Pok ; 1315 – 1316 ; B

* Doja Debreceni ; 1318 – 1321 ; fiul lui Andrei

* Toma Szécsényi ; 1321 – 1342

* Nicolae Sirokai ; 1342 – 1344

* Ștefan Lackfi ; 1344 – 1350

* Toma Gönyűi ; 1351 ; din neamul Csor

* Nicolae Raholcai Kont ; 1351 – 1356

* Andrei Lackfi ; 1356 – 1359

* Dionisie Lackfi ; 1359 – 1367

* Nicolae Lackfi ; 1367 – 1368

* Emeric Lackfi ; 1369 – 1372

* Ștefan Lackfi al II-lea ; 1373 – 1376 ; fratele lui Emeric

* Ladislau de Losoncz ; 1376 – 1391

* Emeric Bebek I (Bubek) ; 1392 – 1393

* Frank de Szècsèny ; 1393 – 1395

* Stibor de Stiboricz ; 1395 – 1401 ; A

* Nicolae Csáki și Nicolae Marcali ; 1401 – 1403 ; A

* Ioan Tamási și Iacob Lackfi ; 1403 – 1409

* Stibor de Stiboricz ; 1410 – 1414 ; B

* Nicolae Csáki ; 1415 – 1426 ; B

* Ladislau al IV-lea Csaki ; 1426 – 1435 ; fiul lui Nicolea Csaki

* Ladislau al IV-lea Csaki și Petru Cseh (Cheeh) ; 1436 – 1437 A

* Petru Cseh ; 1437 – 1438 ; B

* Desideriu de Losoncz ; 1438 – 1440

* Ladislau al V-lea Jakcs ; ianuarie 1441

* Iancu de Hunedoara ; 1441 – 1446 ; fiul cneazului Voicu

* Emeric Bebek al II-lea și Nicolae de Ujlak ; 1446 – 1447

* Emeric Bebek al II-lea și Iancu de Hunedoara ; mai – octombrie 1448

* Ioan de Rozgony ; 1449 – 1460

* Nicolae de Ujlak ; 1449 – 1458 ; B

* Sebastian de Rozgony ; 1458 – 1461

* Nicolae de Ujlak ; 1460 ; C

* Ladislau de Kanizsa ; 1460

* Nicolae de Ujlak și Ioan Pongracz de Dindeleag ; 1462 – 1465

* Sigismund de Szentgyörgy și Ioan de Szentgyörgy (de Sancto Giorgia) ; 1465 – 1467

* Ioan Pongracz de Dindeleag și Nicolae Csupor ; 1468 – 1472

* Blasius Magyar ; 1472 – 1475

* Ioan Pongracz de Dindeleag ; 1475 – 1476 ;B

* Petru Gereb de Vingrad ; 1478 – 1479

* Ștefan Bathory I de Ecsed ; 1479 – 1493

* Bartolomeu Dragfi ; 1493 – 1499 ; descendent din Drag de Maramureș

* Ladislau de Losoncz al II-lea ; 1493 – 1495

* Petru de Szentgyörgy și de Bozin ; 1499 – 1510

* Ioan Zapolya ; 1510 – 1526 ; apoi rege al Ungariei

* Petru de Pereny ; 1526 – 1529

* Ștefan Bathory II Șimleu ; 1529 – 1530

* Hieronymus Laski ; 1531 – 1534

* Ștefan Mailat ; 1534 – 1538

* Emeric Balassa ; 1538 – 1540

* Gheorghe Martinuzzi ; 1541 – 1552 ; guvernator

* Andrei Bathori de Ecsed ; 1552 – 1553

* Ștefan Dobo și Francisc Kendi ; 1553 – 1556

* Vacant ; 1557 – 1571

 

 

Principi ai Transilvaniei

 

* Ioan I Zápolya ; 1526 – 1540

* Isabella Jagiello Zapolya ; 1540 – 1551 ; regentă

* George Fráter ; 1542 – 1551 ; regent

* Ferdinand I de Habsburg ; 1551 – 1556 ; fiul lui Filip I (Spania)

* Isabella Jagiello Zapolya ; 1556 – 1559 ; B

* Ioan al II-lea Sigismund Zápolya ; 1570 – 1571

* Ștefan Báthory ; 1571 – 1575

* Cristofor Báthory ; 1575 – 1581 ; fratele lui Ștefan Báthory

* Sigismund Báthory ; 1581 – 1594 ; fiul lui Cristofor Báthory, A

* Boldizsár Báthory ; 1594

* Sigismund Báthory ; 1594 – 1598 ; B

* Maria Krisztina de Habsburg ; 1597 ; A

* Rudolf al II-lea de Habsburg ; 1598

* Maria Krisztina de Habsburg ; 1598 ; B

* Sigismund Bathory ; 1598 – 1599 ; a C

* Andrei Báthory ; 1599 ; vărul lui Sigismund Bathory

* Mihai Viteazul ; 1559 – 1601 ; prin prima unire Țara Românească, Transilvania, Moldova

* Gheorghe Basta ; 1601 – 1603; în numele împăratului Rudolf al II-lea

* Moise Székely (Secuiul) ; 1603 – 1604

* Ștefan Bocskay ; 1604 – 1606

* Sigismund Rákóczi ; 1607 – 1608

* Gabriel Báthory ; 1608 – 1613 ; fratele lui Ștefan Báthory

* Gabriel Bethlen ; 1613 – 1629

* Ecaterina de Brandenburg ; 1629 – 1630 ; soția lui Gabril Bethlen

* Ștefan Bethlen ; 1630 ; fiul lui Gabriel Bethlen

* Gheorghe Rákóczi I ; 1630 – 1648 ; fiul lui Sigismund Rakoczi

* Gheorghe Rákóczi al II-lea ; 1648 – 1657 ; fiul lui Gheorghe I

* Francisc Rhédei ; 1657 – 1658 ;

* Achatius Barcsai ; 1658 – 1660

* Gheorghe Rakoczi al II-lea ; 1659 – 1660 ; B

* Ioan Kemény ; 1661 – 1662

* Mihai Apafi I ; 1662 – 1690

* Imre Thököly ; 1690 – 1691

* Mihai Apafi al II-lea ; 1690 – 1696 ; fiul lui Mihai Apafi I

* Leopold I ; 1691 – 1705

 

La 7 iulie 1704 Dieta Transilvaniei întrunită la Alba Iulia l-a proclamat pe Francisc Rákóczi al II-lea ca principe al Transilvaniei. Revolta antihabsburgică condusă de acesta a eșuat, autoritatea Casei de Habsburg în Transilvania și Ungaria fiind restabilită efectiv în anul 1711 prin Pacea de la Satu Mare.

 

* Carol al VI-lea, Împărat Roman ; 1711 – 1740 ; fiul lui Leopold I

* Maria Tereza ; 1740 – 1765 ; fiica lui Carol VI

 

Mari Principi ai Transilvaniei

 

* Maria Tereza ; 1765-1780

* Iosif al II-lea ; 1780 – 1790 ; fiul Mariei Terezia

* Leopold al II-lea ; 1790 – 1792 ; fiul Mariei Terezia

* Francisc al II-lea ; 1792 – 1835 ; fiul lui Leopold II

* Ferdinand I ; 1835 – 1848 ; fiul lui Francisc II

* Franz Joseph ; 1848 – 1867 ; nepotul lui Ferdinand I

 

3 răspunsuri la Domnitorii Transilvaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *