Carol II

Majestatea Sa Carol al II-lea, Rege al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen (n. 15 octombrie 1893 – d. 4 aprilie 1953) a fost rege al României între 8 iunie 1930 s,i 6 septembrie 1940, când a trecut prerogativele sale regale în favoarea fiului sa(u Mihai. Cunoscut s,i sub numele de Carol Caraiman, nume ales de tata(l sa(u Ferdinand s,i folosit de Carol dupa( ce a fost dezmos,tenit s,i radiat din Casa Regala( de Hohenzollern-Sigmaringen (între 1925 s,i 1930). Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României s,i al sot,iei sale Regina Maria.

Carol a fost cunoscut pentru aventurile sale romantice mai mult decât pentru calita(t,ile sale de conduca(tor nat,ional. Carol s-a ca(sa(torit pentru prima oara( la Odessa, Ucraina pe 31 august 1918, în contradict,ie cu statutul casei regale, cu Ioana Maria Valentina Lambrino, („Zizi” Lambrino) (1898-1953), fiica unui general român; ca(sa(toria a fost anulata( prin sentint,a( a Tribunalului Ilfov în 1919 dar relat,ia dintre cei doi a continuat s,i ulterior s-a na(scut un fiu considerat ca ilegitim, Mircea Gregor Carol Lambrino. Carol s-a ca(sa(torit, la Atena, Grecia (10 martie 1921) cu Print,esa Elena a Greciei s,i Danemarcei. În cadrul acestei ca(sa(torii s-a na(scut pe 25 octombrie 1921, Print,ul Mihai. Acest mariaj s-a deteriorat la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscuta( ca „Magda Lupescu”, 1895-1977), fiica( a lui Nicolas Grünberg, un farmacist evreu, botezat cres,tin-ortodox, care a adoptat numele de Nicolae Lupescu. Elena Lupescu a fost init,ial sot,ia ofit,erului de armata( Ion Tâmpeanu. Ca rezultat al scandalului, Carol a renunt,at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului sa(u minor Mihai, care a devenit rege în iulie 1927. Carol s,i regina-mama( Elena au divort,at în 1928. Carol a avut de asemenea un fiu cu o necunoscuta(, Maria Martini. Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy. Martorii oculari afirma( chiar ca( ar fi avut o aventura( s,i cu o faimoasa( prostituata(, Foamea Neagra(, din cartierul Crucea de piatra(, la Bucures,ti. Episodul este preluat de Petru Dumitriu în romanul Cronica( de familie.

Domnia (1930–1940)

 

Întorcându-se în t,ara( pe 6 iunie 1930 în urma negocierilor cu Iuliu Maniu (ca(ruia îi promite sa( renunt,e la relat,ia cu Elena Lupescu), Carol a fost proclamat rege dupa( doua( zile. El o exileaza( însa( pe regina-mama( Elena s,i o aduce pe Elena Lupescu la Bucures,ti. Domnia sa în urma(torul deceniu va sta sub semnul camarilei, grup de influent,a( implicat in acte de corupt,ie, cel mai faimos fiind Afacerea Skoda. Carol a încercat sa( influent,eze cursul viet,ii politice românes,ti, în primul rând prin manipularea partidelor Nat,ional Liberal s,i Nat,ional T,a(ra(nesc s,i a unor grupa(ri anti-semite s,i din (ianuarie 1938) prin alegerea sa a minis,trilor. Pe 10 februarie 1938 a desfiint,at partidele politice, ceea ce îi asigura puterea suprema(. Tot în 1938 a init,iat o reforma( administrativa( de inspirat,ie fascista(, prin care a împa(rt,it teritoriul României în zece t,inuturi.

Regele Carol al II s,i Episcopul Visarion Hotin (Puiu) la sfint,irea catedralei Sfint,ii Constantin s,i Elena de la Ba(lt,i la 2 iunie 1935

<iframe width=”425″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/VekOnCL3DxE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Doi ani mai târziu, în anul 1940, fort,at de presiunea politica( a Uniunii Sovietice, Germaniei hitleriste, Bulgariei s,i a Ungariei horthyste sa( cedeze pa(rt,i din teritoriul României Întregite, Carol a fost obligat sa( abdice în favoarea administrat,iei pro-germana( a generalului Ion Antonescu, în favoarea fiului sa(u Mihai, stabilindu-se în final în Portugalia. Carol s,i Elena Lupescu s-au ca(sa(torit la Rio de Janeiro, Brazilia, pe 3 iunie 1947, transformând-o pe aceasta în Print,esa Elena de Hohenzollern.

 

Carol a ra(mas în exil tot restul viet,ii sale. Se pare ca( atât în timpul celui de-al doilea ra(zboi mondial cât s,i în perioada post-belica(, Carol a fa(cut anumite încerca(ri de a-s,i recupera tronul, dar nu a avut nici un sprijin politic intern sau extern. Carol a murit în Portugalia, fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril, iar în 2003 ra(ma(s,it,ele sale au fost aduse în România, fiind reînhumat la Ma(na(stirea Curtea de Arges,, în afara bisericii în care se odihnesc regii României. Regele Mihai nu a participat la ceremonie, fiind reprezentat de Principesa Margareta s,i Principele Radu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *